Polaris Travels jest spółką siostrzaną firmy Polaris Maritime Services, założonej w 1991 roku w Szczecinie. Od tego czasu z sukcesem świadczymy usługi w zakresie podróży morskich i zarządzania podróżami załóg statków. Nasze doświadczenie w branży morskiej i offshore jest rozległe, a nasza wiedza w tej dziedzinie jest ogromna. Działamy z naszego biura w Szczecinie.

Nasi pracownicy w pełni rozumieją złożoność i wymagania podróży morskich i offshore. Rozumieją, że często ustalenia podejmowane są w bardzo krótkim czasie i często wiążą się z przemieszczeniem dużej liczby personelu. Wiedzą również, że najprawdopodobniej zmiany lub odwołania rezerwacji mają miejsce w ostatniej chwili, jednak we wszystkich tych przypadkach obsługa naszego zespołu ekspertów jest doskonała.